Badania społeczne, badania lokalne, diagnozy, strategie – oferta dla podmiotów administracji publicznej, instytucji pomocy społecznej

Badania społeczne, badania lokalne, diagnozy, strategie – oferta dla podmiotów administracji publicznej, instytucji pomocy społecznej

Ośrodek Badań Społecznych i Marketingowych INDEKS zajmuje się pozyskiwaniem kluczowych informacji dla lokalnych instytucji oraz organizacji, które umożliwiają tym podmiotom sprawne i skuteczne zarządzanie, a przede wszystkim przewidywanie najważniejszych zjawisk oraz tendencji. Z myślą o instytucjach administracji publicznej, stworzyliśmy specjalistyczną i kompleksową ofertę badań, analiz, diagnoz społecznych, ewaluacji oraz opracowania dokumentów strategicznych. Mamy nadzieję, że praktykowane przez nas metody oraz eksploracja wybranych zagadnień pozwolą Państwu na podejmowanie odpowiednich decyzji, popartych wiedzą płynącą z badań społecznych. 

Bazując na bogatym doświadczeniu naszego ośrodka badawczego proponujemy Państwu realizację badań społecznych, opracowanie lokalnych strategii, analiz, diagnoz oraz ewaluacji projektów, których wyniki mogą zostać wykorzystane do skonstruowania określonych programów oraz dokumentów strategicznych.

Posiadamy bogate - kilkunastoletnie doświadczenie badawcze. Ośrodek Badań Społecznych INDEKS zrealizował badania dla kilkudziesięciu instytucji, podmiotów administracji publicznej. Współpracowaliśmy w realizacji badań i diagnoz społecznych z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Urzędami Miejskimi, Urzędami Gminy, Powiatowymi Urzędami Pracy oraz innymi instytucjami publicznymi.

Specjalizujemy się w opracowywaniu między innymi następujących strategii, dokumentów i opracowań:

W zakresie badań społecznych zaufało nam kilkadziesiąt podmiotów administracji publicznej: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej, Urzędy Miejskie, Urzędy Gminy, Powiatowe Urzędy Pracy oraz inne instytucje publiczne. Zapraszamy do zapoznania się z listą naszych klientów, dla których zrealizowaliśmy badania lub opracowaliśmy strategiczne dokumenty.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami naszego Ośrodka - odpowiemy na każde pytanie.

Nasi klienci

w zakresie badań społecznych to między innymi: