Wywiady telefoniczne - CATI

Ośrodek Badań Społecznych i Marketingowych INDEKS zajmuje się także realizacją badań przeprowadzanych metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo CATI (Computer Assisted Telephone Interviews) Taka technika badawcza pozwala w bardzo szybki sposób podjąć trafne i efektywne decyzje dotyczące np. jakości obsługi klientów, strategii produkcyjnej czy działań związanych z marketingiem oraz reklamą. Firma INDEKS oferuje Klientom przygotowanie całościowego projektu badawczego realizowanego tą techniką od stworzenia narzędzia badawczego po raport zawierający analizę danych. Dzięki ankietom telefonicznym pozyskujemy kluczowe informacje o preferencjach Klientów, ich potrzebach, poziomie satysfakcji oraz badamy szanse i zagrożenia dla rozwoju marek handlowych. Zaletą tej techniki jest niewątpliwie skrócony czas potrzebny na przeprowadzenie wywiadów, stały monitoring badania i zbieranych danych, wysoki poziom standaryzacji wywiadu oraz niższe koszty przeprowadzenia wywiadów w porównaniu z badaniami terenowymi.
tel. kom. 502 625 176, 502 492 806
tel/fax (61) 8 55 15 75
e-mail: biuro@indeks-badania.pl
ul. Kozia 16, 61-835 Poznań
©indeks-badania.pl | powered by introNet
Strona główna Strona główna