Mystery Shopper - Tajemniczy Klient

Poziom obsługi klienta jest jednym z kluczowych czynników decydujących o wielkości sprzedaży oraz o postrzeganiu firmy. Obsługa klienta, jest także elementem różnicującym usługę w świadomości klienta - pozwala odnieść sukces rynkowy bądź jest przyczyną porażki. Potencjalni klienci są natomiast coraz bardziej wymagający, charakteryzując się przy tym mniejszą wyrozumiałością wobec wszelkich uchybień, szczególnie związanych z obsługą, dlatego też poziom usług jest kluczowym czynnikiem odróżniającym od konkurencji, jak też i podstawą budowania trwałych więzi, które przekładają się na wielkość sprzedaży. Dlatego tak istotne jest przeprowadzenie badań związanych z jakością obsługi.

Firma Indeks zajmuje realizacją badań z zakresu pomiaru jakości obsługi klientów - mystery shopper. Metoda Tajemniczy Klient jest jedną z najbardziej skutecznych technik badających poziom jakości usług i obsługi klienta. Poprzez zastosowanie tego narzędzia możecie Państwo sprawdzić jak funkcjonowanie Państwa firmy jest postrzegane przez potencjalnych klientów.

Badanie Mystery Shopper pomaga uzyskać rzetelną i obiektywną informację dotyczącą jakości obsługi klienta w placówkach danej firmy. Metoda Tajemniczy Klinet polega na obserwacji uczestniczącej określonych wcześniej zjawisk. Obserwacja prowadzona przez audytorów ma charakter aktywny i niejawny. Wykonujący pomiar audytorzy nie ujawniają, że przeprowadzają badanie, jednak zwracają uwagę na ustalone w założeniach aspekty, zachowując się jak zwyczajni klienci. Mystery Shopper to metoda, która jest najlepszą formą sprawdzającą zachowanie pracowników w stosunku do zwykłego, czyli każdego klienta.

Badania typu Tajemniczy Klient pozwalają także na obserwacje i analizę wszystkich etapów związanych z obsługą klienta. Poprzez taki zabieg uzyskają Państwo wiedzę, jakie obszary działania należy wzmocnić, jakie działania optymalizujące należy wprowadzić, a jakie trzeba zachować.

Zastosowanie badań opartych na metodologii Mystery Shopper, umożliwi Państwu zdobycie bogatej wiedzy niezbędnej do projektowania przyszłych szkoleń pracowniczych ukierunkowanych na te dziedziny - zdiagnozowane podczas badań, w których wystąpiły największe braki.

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją badania Mystery Shopper prosimy o wypełnienie formularza - zapytanie ofertowe lub bezpośredni kontakt telefoniczny.

tel. kom. 502 625 176, 502 492 806
tel/fax (61) 8 55 15 75
e-mail: biuro@indeks-badania.pl
ul. Kozia 16, 61-835 Poznań
©indeks-badania.pl | powered by introNet
Strona główna Strona główna