Koordynacja badań

Ośrodek Badań Społecznych i Marketingowych INDEKS zajmuje się także koordynacją i realizacją projektów badawczych. Oferujemy firmom badawczym pomoc w zakresie koordynowania badań terenowych. Posiadamy rozbudowaną siatkę ankieterką na terenie województwa wielkopolskiego i lubuskiego a także współpracujemy z koordynatorami na terenie całego kraju. Dzięki odpowiedniej liczbie ankieterów oraz wysokiej jakości ich pracy możliwe jest szybkie i adekwatne zebranie koniecznego materiału badawczego. Nasze doświadczenie obejmuje wszystkie rodzaje badań jakościowych i ilościowych, np. FGI, IDI, Central Location, Hall Test, badania konsumenckie i adresowe.

Zapraszamy do współpracy.
tel. kom. 502 625 176, 502 492 806
tel/fax (61) 8 55 15 75
e-mail: biuro@indeks-badania.pl
ul. Kozia 16, 61-835 Poznań
©indeks-badania.pl | powered by introNet
Strona główna Strona główna