Badania - Rodzaje badań, metody i techniki badawcze

Rozwój każdej organizacji, instytucji oraz przedsiębiorstwa uzależniony jest od stopnia wiedzy na temat: jakości świadczonych usług, oceny działań dokonywanych przez obecnych i potencjalnych klientów. Konsekwencją, nieznajomości tych kluczowych informacji jest często podejmowanie błędnych decyzji.

Jeżeli chcecie Państwo uniknąć takich konsekwencji oraz dysponować wiedzą, która pozwoli na dokonywanie istotnych zmian w procesie decyzyjnym, zarządzania, organizacji oraz ekspansji rynkowej, to zaufajcie specjalistom z firmy INDEKS.

Jesteśmy niezależnym ośrodkiem badań społecznych i marketingowych. Prowadzimy szereg badań, które pomogą Państwa firmie /organizacji podejmować właściwe decyzje. Nie ograniczamy się tylko do diagnozowania i przedstawiania wyników, ale także wskazujemy, jakie błędy należy wyeliminować.


» Rodzaje badań
 • Badania opinii społecznej dla potrzeb sektora publicznego.
 • Badania postaw i zachowań konsumenckich.
 • Badania zadowolenia klientów.
 • Badania pozycji rynkowej marek i producentów.
 • Badania segmentacji rynku.
 • Badania reakcji potencjalnych klientów.
 • Badania wizerunku marki, produktu, usługi.
 • Analiza udziałów w rynku.
 • Analiza konkurencji.
 • Analiza i badanie funkcjonowania pracowników przedsiębiorstwa.
 • Analiza odbioru koncepcji reklamowych.
 • Badania elastyczności cenowej.
 • Analiza popytu i potencjału rynku, potencjał sprzedaży i prognoza sprzedaży.
 • Analiza konkurencyjności cenowej.
 • Badanie marki.
 • Badania kanałów dystrybucji.
 • Testowanie produktów i opakowań, testy smakowe, testy logo, haseł reklamowych
 • oraz nazw produktów.
 • Analiza i badanie działań promocyjnych.
 • Analiza źródeł wtórnych - Desk research.
 • Analiza skuteczności reklamy.
 • Tajemniczy klient - Mystery shopping, badanie jakości usług.
 • Monitoring otoczenia rynkowego, badania zachowań, reakcji na cenę, reakcji na
 • promocję, reakcji na opakowanie, skuteczności reklamy.


» Metody badawcze

Stosowane przez nas metody i techniki badawcze
  Badania ilościowe:
 • wywiady bezpośrednie (w domach i siedzibach firm)
 • wywiady central location
 • testy audytoryjne
 • ankiety pocztowe

  Badania jakościowe:
 • obserwacje
 • zogniskowane wywiady grupowe
 • mystery shoping
 • indywidualne wywiady pogłębione

  Analizy danych zastanych:
 • analiza zawartości czasopism,
 • programów telewizyjnych i reklam
 • wtórna analiza danych statystycznych


tel. kom. 502 625 176, 502 492 806
tel/fax (61) 8 55 15 75
e-mail: biuro@indeks-badania.pl
ul. Kozia 16, 61-835 Poznań
©indeks-badania.pl | powered by introNet
Strona główna Strona główna