Aktualności

Ośrodek Badań Społecznych INDEKS zakończył badanie poziomu satysfakcji klientów odwiedzających Kompleks Term Maltańskich w Poznaniu. W badaniu uczestniczyło 800 klientów kompleksu. Wyniki badań posłużyły do stworzenia praktycznych rekomendacji oraz wskazania oczekiwanych zmian dostępnej oferty.

Media o nas

Wyniki społecznej diagnozy potrzeb i oczekiwań mieszkańców Poznania powyżej 50. roku życia, w obszarze edukacji, zdrowia, kultury i sztuki oraz ich uczestnictwa w życiu społecznym http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36037,10956858,To_musi_byc_miasto_dla_starszych_ludzi_.html

Rezultaty badania popytu na pracę w powiecie nowosolskim w 2013, zostały zauważone przez lokalne media http://tygodnikkrag.pl/cms/index.php/artykuy/nowa-sol/94-ludzie/9453-raport-z-nowosolskiego-rynku-pracy-id-lata-tustetel. kom. 502 625 176, 502 492 806
tel/fax (61) 8 55 15 75
e-mail: biuro@indeks-badania.pl
ul. Kozia 16, 61-835 Poznań
©indeks-badania.pl | powered by introNet
Strona główna Strona główna